Bausmė

Andrius Kaniava

G          Em
Čia man už tai, 
              C            Am                 G Em C Am
Kad aš šį ankstų rytą pabudau be veido.

Čia man už tai, 
Kad vakarop jau pamiršau, kaip vadinuos.
Čia man už tai,
Kad pakilau aukštai, ir ligi šiol nenusileidau.
Nors ten viršuj be proto šalta,
Bet užtat gerai žiūriuos.

Čia man už tai,
Kad vakar numiriau iš neturėjimo ką veikti.
Čia man už tai,
Kad šiandien tai užkrečiamai parodė per žinias.
O žmonės nešė  man gėles ir laiškus,
Su linkėjimais pasveikti.
Ir, susikibę rankomis, dainavo,
Ir gailėjosi manęs.

Čia man už tai,
Kad ligi šiol nesugalvojau paskutinio posmo.
Ir nieko tokio,
Bent iš kvapo, panašaus į eiles.
Čia man už tai,
Kad aš kasdieną šį pasaulį meiliai glostau.
Taip, kaip pasaulis šis mane,
Glosto per šventes.

Priedainis

G  D  Em  C
Už bausmę leiskite mane prie jūros,  
Save išvysti jos drumstam vandeny,
Ir horizonte tyliai grimztančią burę,
G Em C Am
Lydėt, kol ji išnyks toli toli...