Jei Tavęs nebūtų

Domantas Razauskas

G Em Bm C x2

G  320003 -> 320013
Em 022000 -> 022010
Bm 224432 > 004432 (tiesiog patraukiam rodomąjį pirštą)
C  x32010 -> x32000
D  xx0232 -> xx0233
C7  x32010 -> x32030

Priešpaskutinėje posmo eilutėje Em grojamas paprastai

            G                   Em
Jei tavęs nebūtų - likčiau nesapnuotas
              Bm                    C
Švytinti kaip vaikas,skrendanti ant šluotos
           G                 Em
Davusi man viską: vandenį po kojom,
          Bm             C
Vyną,savo kūną- mano mylimoji.
           Em                D
Mėlynu ant balto,lūpomis per vėja,
           C7               G    D
Jie nežino kur mes buvome nuėję,

G Em Bm C  

Kur ant kalno stovi paukštis ,kur iš paukščio teka rūkas,
Meile mano - ko tu man buvai susukus?
o per dangų eina liūtai, taip angeliškai tyliai,
Viešpatie švenčiausias - na ko tu man įpylei?!
Na ko tu man įpylei,bičiuli mano senas?
Per dangų teka žuvys ir suteka į venas, 

G Em Bm C  

O per Nerį eina sielos visų kuriuos žinojom,
Eina per Vilnelę ir krenta tau po kojom,
O tu ramiai sau miegi, po galva Vaivos rykštė,
Dieve - ar taip stipriai reikejo mus surišti?!
Ir visų pasaulių žmonės, žolės tavo burtų,
Būtų tiktai žolės, jei tavęs nebūtų, 

G Em Bm C  

                   G                    Em
Tai šokanti ant šluotos, ar upės neišdžiūtų ?
                  B                  C
Ar likčiau nesapnuotas, jei tavęs nebūtų?

Kitos autoriaus dainos