Pereiti į pagrindinį turinį

Vytautas Kernagis - Šaukiu aš tautą

                     
Šaukiu aš tautą, GPU užguitą
                       
Ir blaškomą, it rudenio lapus,
       Am                 
Į naują vieškelį, į nauja buitį,
Dm                          
Kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.

                     
Iš sutemų, iš prieblandų išeikit,
                    
Uždekit nauja ugnį širdyse,
                      Am  
Vergams palikit vargo naktį klaikią! -
                        
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą
Ir vyturėlio rytmečio maldoj
Ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų
Panemunių sodybose žiedai.

Šaukiu iš amžių: ateities nevertas,
Kas dabarties nedrįso tautai nešt,
Kas posūnių žaizdas širdy atvertas
Išdegino liepsna veidmainiškos ugnies.

Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės
Ir jūsų krikšto atgaila šviesia:
Stovėkit amžiais čia, kaip mūsų saulė stovi! -
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Priedainis