Šaukiu aš tautą

Vytautas Kernagis

C                 G       C
Šaukiu aš tautą, GPU užguitą
F                 G       C  
Ir blaškomą, it rudenio lapus,
       Am                 F
Į naują vieškelį, į nauja buitį,
Dm                 G        C  
Kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę
Pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.

F             G           C
Iš sutemų, iš prieblandų išeikit,
        F      G      C  
Uždekit nauja ugnį širdyse,
F               G     C     Am  
Vergams palikit vargo naktį klaikią! -
  F                      G  
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą
Ir vyturėlio rytmečio maldoj
Ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų
Panemunių sodybose žiedai.

Šaukiu iš amžių: ateities nevertas,
Kas dabarties nedrįso tautai nešt,
Kas posūnių žaizdas širdy atvertas
Išdegino liepsna veidmainiškos ugnies.

Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės
Ir jūsų krikšto atgaila šviesia:
Stovėkit amžiais čia, kaip mūsų saulė stovi! -
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Priedainis